18. marts 2016

Indeklima

 

Et sundt indeklima giver øget komfort.

BB_Kunde_01I et sundt indeklima er der forskellige faktorer der spiller ind.
Nogle af faktorerne er: temperatur, luftfugtighed, træk, ventilation, og lys. Et godt indeklima er behageligt at opholde sig i.

Eks. skimmelsvamp er et klart tegn på dårligt indeklima, og på at din bolig ikke har det godt.

Skimmelsvamp i boliger kan gøre mennesker syge. Symptomerne kan være:

  • Irriterede øjne, næse og luftveje
  • Hoste og trykken for brystet, specielt hos børn
  • Hæshed
  • Gentagen bihulebetændelse
  • Åndedrætsbesvær
  • Hovedpine
  • Træthed
  • Koncentrationsbesvær

4energi tilbyder byggeteknisk rådgivning til et sundt indeklima.

En grundig indeklimaundersøgelse starter med en dialog med bygningens bruger.

Derefter udføres en besigtigelse af bygningen.

Efter besigtigelsen afgøres hvilken type undersøgelse der sættes i værk, og om der skal involveres andre specialister.

På bagrund af undersøgelsen udarbejdes en rapport, hvor den mulige skadesårsag fremgår, og der udarbejdes en handlingsplan med løsningsforslag.